حضور پرقدرت پودرسازان در نمایشگاه بین المللی

مهندس لامعی در غرفه پودر سنگ پودر سازان در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران در حال مذاکره با بازرگان خارجی ازدحام جمعیت در پیشخوان غرفه پودر سنگ پودر سازان در بیستمین نمایشگاه بین المللی تهران تعجب همگان حتی مسئولین شرکت را بر انگیخته بوده است

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس