نمایشگاه

حضور پرقدرت پودرسازان در نمایشگاه بین المللی

مهندس لامعی در غرفه پودر سنگ پودر سازان در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران در حال مذاکره با بازرگان خارجی ازدحام جمعیت در پیشخوان غرفه پودر سنگ پودر سازان در بیستمین نمایشگاه بین المللی تهران تعجب همگان حتی مسئولین شرکت را بر انگیخته بوده است

پودر سنگ

پودرسنگ پودرسازان قم

تاریخچه سنگ کوبان حداقل به ۵۰ سال قبل در استان قم برمیگردد
این سابقه فعالیت و سابقه تولید در امر پودرسنگ در سنگ کوبان استان قم طبیعتا این مجموعه را به بزرگترین واحد تولیدی و توزیع پودرسنگ سراسر کشور تبدیل نموده است

[…]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس