نمایشگاه

حضور پرقدرت پودرسازان در نمایشگاه بین المللی

مهندس لامعی در غرفه پودر سنگ و سیمان سفید پودرسازان در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران در حال مذاکره با بازرگان خارجی ازدحام جمعیت در پیشخوان غرفه پودر سنگ پودرسازان در بیستمین نمایشگاه بین المللی تهران تعجب همگان حتی مسئولین شرکت را بر انگیخته بوده است